Fundació d'Infermeria Catalana
Afegir la web als preferits  
Establir com a pàgina d'inici  
 
Inici   Contacta · Tel. 932.440.546     19 de setembre de 2020
blanco- Carta President
blanco- La Fundació
blanco- Equip professional
blanco- Entitats Col·laboradores
blanco- Informació Laboral
blanco- Contacta
blanco- Accions socials
blanco- Missió i Valors
blanco- Projectes
blanco- Enllaços Interès
blanco- Llistat de Notícies
La Fundació > Informació Laboral

PACTES I CONVENIS COLECTIUS

-   Primer conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d'aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i Taules Salarials.
-   RESOLUCIÓ - TRE/4232/2008, de 15 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)
-   Acord Institut Català de la Salut ICS.
-   Taules salarials 2004-2005 del III Convenio Marco estatal de Residencias Privadas de Personas Mayores i del Servicio de Ayuda a Domicilio 2003-2005.
-   Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 7900815).
-   Hospitals de la XHUP
-   Acord atenció continuada i d'urgències del ICS
-   Llei conciliació de la vida personal, familiar i laboral
-   Pacte de Contingent i zona 2005
-   Conveni Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2004-2006
-   Conveni Col·lectiu dels centres sociosanitaris i de Salut Mental concertats, 2007 i 2008TEXTOS LEGALS

-   LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
-   LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
-   LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.