Fundació d'Infermeria Catalana
Afegir la web als preferits  
Establir com a pàgina d'inici  
 
Inici   Contacta · Tel. 932.440.546     19 de setembre de 2020
blanco- Carta President
blanco- La Fundació
blanco- Equip professional
blanco- Entitats Col·laboradores
blanco- Informació Laboral
blanco- Contacta
blanco- Accions socials
blanco- Missió i Valors
blanco- Projectes
blanco- Enllaços Interès
blanco- Llistat de Notícies
 NOTÍCIA  Veure totes les notícies 

DOCUMENT DE BASES PER AL PACTE NACIONAL DE SALUT    | 03-04-2014 |   Ampliar Informació
Els representants de pacients i usuaris, dels col·legis professionals, associacions empresarials, entitats municipalistes, societats científiques, universitats, i grups parlamentaris assoleixen un conjunt d’acords que defineixen el sistema públic de salut.

El 21 de maig del 2013 el Govern de la Generalitat va aprovar la creació de la Comissió per a l’elaboració del document de bases per al Pacte Nacional de Salut a Catalunya. Aquest acord determina que els membres de la comissió siguin els representants dels diversos grups parlamentaris amb representació parlamentària i els agents que formen part del Consell Català de la Salut.

Alguns acords destacables del document són:

- Consolidar el Sistema Sanitari públic, garantint l’accés universal de la ciutadania als serveis sanitaris. Assegurar un finançament públic en salut, suficient i sostenible atenent al nivell de riquesa del país.

- Garantir l’equitat d’accés amb qualitat a les prestacions i serveis (diagnòstic, tractament i cures) amb criteris poblacionals, socials i territorials.

- Promoure el paper de la ciutadania com a agent actiu del sistema sanitari, participant en la definició i revisió d’aspectes clau, sent responsable de la seva salut, assumint estils de vida saludables i prenent decisions compartides sobre el seu procés assistencial i l’ús adequat dels serveis.

- Reforçar la planificació estratègica tenint en compte les necessitats de la població enfortint estratègies de salut pública.

- Promoure la participació dels professionals sanitaris en la formulació de les polítiques de recursos humans i en la gestió de les organitzacions sanitàries.

- Garantir el professionalisme com a base de la relació dels professionals amb la ciutadania, amb el sistema sanitari i els proveïdors.

- Elaborar, per part de les entitats proveïdores, un codi de bon govern per a les institucions sanitàries per tal de garantir la transparència i el retiment de comptes. I en aquesta mateixa línia de reforçar la transparència, preveu la creació de mecanismes per tal que en el procés de designació dels membres dels òrgans de govern de les empreses públiques i consorcis s’eviti el potencial conflicte d’interessos.

- Reforçar l’atenció primària i comunitària com a porta d’entrada al sistema sanitari i nivell clau i proper al ciutadà per respondre a les necessitats de salut.

- Impulsar la coordinació entre serveis socials i de salut.

- Optimitzar els recursos destinats a la recerca en funció del seu grau d’aplicació, innovació i capacitat de donar resposta a la salut i qualitat de vida.

- Facilitar el desenvolupament d’un clúster de salut a Catalunya de primer nivell que contribueixi a la competitivitat de l’economia catalana.

Els proposants del document de bases del Pacte Nacional de Salut conclouen que a través dels acords proposats s’estableixen les bases d’un model sanitari que assegura la millora de l’excel·lència del sistema públic de salut.

Veure arxiu PDF relacionat