Fundació d'Infermeria Catalana
Afegir la web als preferits  
Establir com a pàgina d'inici  
 
Inici   Contacta · Tel. 932.440.546     19 de setembre de 2020
blanco- Carta President
blanco- La Fundació
blanco- Equip professional
blanco- Entitats Col·laboradores
blanco- Informació Laboral
blanco- Contacta
blanco- Accions socials
blanco- Missió i Valors
blanco- Projectes
blanco- Enllaços Interès
blanco- Llistat de Notícies
entitats<>"") { ?>
 PROJECTES

Educació per al desenvolupament + educació en el lleure = espectacle! (setembre 2010 - agost 2011)   
| 14-09-2010 |  

País

    pais; ?>
Àrea geogràfica
    area; ?>
Sector
    sector; ?>
Entitats Cofinançadores
FUDINCA (Fundació d´Infermeria Catalana).
Ajuntament de Barcelona - Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau.
Descripció
1. JUSTIFICACIÓ DE L´ACCIÓ

Des de FUDINCA entenem que és necessària una aposta per l’educació per al desenvolupament (EpD) per tal de tendir a canvis estructurals reals. En aquest sentit, optem en aquest projecte per l’àmbit de l’educació en el lleure, ja que creiem que és un espai privilegiat per aquest tipus d’accions, on els centres recullen en el seus idearis opcions de persones coneixedores i crítiques de la realitat que les envolta, transformadores de la seva societat i, en definitiva, que volen lluitar per un món més just.


2. A QUI ESTÀ ADREÇAT

El projecte “Educació per al desenvolupament + educació en el lleure = espectacle!” està adreçat a centres de lleure (esplais i agrupaments escoltes) de Barcelona.


3. IDENTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA

Existeixen diverses factors que dificulten l’EpD en l’àmbit de l’educació en el lleure. L’actuació d’aquest projecte pretén abordar-ne tres:

1) Sovint els monitors i caps no tenen prou formació i coneixements d’EpD per dissenyar activitats relacionades. Hi ha informació a l’abast però triar-la és una feina feixuga.

2) Tot i que existeix un bon grapat de recursos d’EpD, no és fàcil trobar-ne molts que estiguin específicament adreçats a l’educació en el lleure.

3) De vegades es complicat fer que una activitat amb aquesta temàtica sigui prou atraient per infants i joves.


4. ELS 9 EIXOS D´EPD

Hem escollit 9 eixos d’EpD per treballar, per franges d’edat:

Petits (5-8 anys)
- Acceptació de les diferències culturals.
- Qüestió de gènere.
- Cooperació amb els altres per aconseguir objectius comuns.

Mitjans (9-13 anys)
- Escassetat i ús dels recursos naturals
- Consum responsable
- Comerç just

Grans (14-17 anys)
- Actualitat socio-político-econòmica
- Globalització i causes de la pobresa i exclusió al sud
- Solidaritat i cultura de pau


5. ACTIVITATS QUE FACILITEN L´EPD ALS CENTRES DE LLEURE

1) S’editaran materials breus en format digital per cadascun dels nou eixos, adreçats als monitors i caps, per tal que aquests puguin familiaritzar-se’n d’una manera ràpida alhora que rigorosa.

2) S’editaran en format digital nou activitats, una per cada un dels eixos, per fer-les als centres de lleure. En total, tres per a petits, tres per a mitjans i tres per a grans.

3) S’han concertat tres tipus d’espectacles, un per a cada franja d’edat. Les dates les escolliran els propis centres de lleure, preferiblement en dissabte, que és el dia que la majoria de centres desenvolupen la seva activitat, però també amb possibilitat de fer-ho un altre dia si es pot. Es pretén fer les actuacions en espais públics, tals com centres cívics, biblioteques o casals de barri, de tal manera que també puguin ser oberts al públic general. A cada espectacle podran assistir un màxim de 150-200 persones (segons l’espectacle i l’espai). En cas de no trobar un espai municipal prou a prop, es plantejaria fer-ho en algun dels centres educatius que tingui possibilitat d’acollir-ho. Per a cada espectacle s’ajuntaran centres per proximitat geogràfica. Es reservarà un espai de l’aforament per a públic en general, perquè els centres de lleure puguin fer difusió de l’actuació en qüestió i altres infants del barri puguin gaudir d’un espectacle amb missatge i conèixer els centres de lleure de la seva zona. En total es disposa de 16 actuacions. En cas que el nombre de centres i el nombre d’infants i joves que representen excedís la capacitat de tots els espectacles, tindrien prioritat aquells centres que abans hagin mostrat el seu interès.

6. ELS ESPECTACLES

“Blau cel, groga llimona”
Obra de titelles per a petits (5 a 8 anys), de la companyia L’Estenedor.
Eixos d’EpD: 1, 2 i 3.

“Impro Valors”
Teatre d’improvisació per a mitjans (9 a 13 anys), de la companyia Lapsus Espectacles.
Eixos d’EpD: 4, 5, 6.

“Dr Fargo”
Concert de música per a grans (14 a 17 anys).
Eixos d’Epd: 7, 8 i 9.

MÉS INFORMACIÓ I ACCÉS ALS MATERIALS EDITATS: http://epdlleureespectacle.blogspot.com/