Fundació d'Infermeria Catalana
Afegir la web als preferits  
Establir com a pàgina d'inici  
 
Inici   Contacta · Tel. 932.440.546     19 de setembre de 2020
blanco- Carta President
blanco- La Fundació
blanco- Equip professional
blanco- Entitats Col·laboradores
blanco- Informació Laboral
blanco- Contacta
blanco- Accions socials
blanco- Missió i Valors
blanco- Projectes
blanco- Enllaços Interès
blanco- Llistat de Notícies
 PROJECTES
Gestió sostenible de l’Agenda de Desenvolupament Maia (2a fase) (2011)

L’Agenda de Desenvolupament Maia va sorgir de la necessitat d’unir els esforços de les diferents organitzacions maies i altres col·lectius per contribuir a la construcció d’un Estat guatemalenc multicultural i així poder preservar els Drets dels Pobles Indígenes. A la primera fase, de disseny de l’Agenda i liderada pels Consells d’Ajq’omonel, líders tradicionals legitimats, es va conformar una Agenda que inclou el màxim de reivindicacions consensuades de les diferents organitzacions particip ...


Gestió sostenible de l’Agenda de Desenvolupament Maia (1a fase) (2010)

La Gestió Sostenible de l’Agenda de Desenvolupament Maia sorgeix a partir de la constatació de la legitimitat i el rol dels Ajq´omonel Mayab´ en l’actualitat que en essència busquen desenvolupar els valors de la cultura maia, el seu marc filosòfic i recerca constant del bon viure (equilibri i harmonia). Per aquest motiu, són figures amb prou solvència moral i espiritual per aglutinar els diversos sectors i organitzacions del poble maia, perquè parteixen d’un valor maia denominat K´axkolil (d ...


Enfortiment de l´organització dels Ajq´omonel (terapeutes tradicionals maies) per a la cooperació entre sistemes de salut (Poqomchi´/Occidental) en la regió Poqomchi´ de Guatemala (2a fase) (2009)

Es van portar a terme tallers que incloïen una formació dictada per un metge o infermera professional als Aj´qomonel. Els temes demandats per ells mateixos van ser: causes de morbiditat en el municipi i possibles tractaments, funcionament actual dels serveis de salut, primers auxilis, salut materno-infantil, medicaments essencials, vacunacions, malalties transmissibles. OBJECTIUS - General: Enfortiment de la integració de la cultura entre Sistemes de Salut de la regió de Poqomchi´ de ...


Enfortiment de l´organització dels Ajq´omonel (terapeutes tradicionals maies) per a la cooperació entre sistemes de salut (Poqomchi´/Occidental) en la regió Poqomchi’ de Guatemala (1a fase) (2008)

Gran part del coneixement indígena i el seu cosmovisió sobre la salut encara es mantenen vius a Guatemala. La proposta consistia en desenvolupar polítiques i marcs legals que afavoreixin l´articulació i/o complementació de la Medicina Popular Tradicional en la prestació de serveis en el sistema oficial de salut. Es va promoure la prestació de serveis culturalment accessibles i acceptables amb un enfocament d´atenció primària de salut en els diferents nivells d´atenció. Es va enfortir el recu ...


Extensió Intercultural en Salut a San Cristóbal de Verapaz (2007)

Aquest projecte vol contribuir en el desenvolupament de polítiques i marcs legals per afavorir l´articulació i complementació de la Medicina Popular Tradicional (MPT) i la prestació de serveis en el sistema oficial de salut. Per a assolir aquest objectiu, establim les següents accions a desenvolupar: - Promoció i prestació de serveis culturalment acceptables des d´un prisma d´atenció primària en els diferents nivells d´atenció - Enfortir els recursos humans institucionals i les xarxes ...


Millora de la qualitat d’atenció obstetrícia realitzada per les llevadores tradicionals de Quetzaltenango (2006)

Aquest projecte té com a objectiu principal disminuir la morbi-mortalitat materna i perinatal a Guatemala. Per a contribuir en aquest fi, es va establir com a objectiu específic, la millora de l´atenció obstetrícia prestada per les llevadores tradicionals del departament de Quetzaltenango. El projecte vol possibilitar la formació de 150 llevadores tradicionals que milloraran la seva capacitat resolutiva i presa de decisions a l´hora d´atendre a les pacients necessitades de cures obstetr ...


Educació per al desenvolupament + educació en el lleure = espectacle! (setembre 2010 - agost 2011)

1. JUSTIFICACIÓ DE L´ACCIÓ Des de FUDINCA entenem que és necessària una aposta per l’educació per al desenvolupament (EpD) per tal de tendir a canvis estructurals reals. En aquest sentit, optem en aquest projecte per l’àmbit de l’educació en el lleure, ja que creiem que és un espai privilegiat per aquest tipus d’accions, on els centres recullen en el seus idearis opcions de persones coneixedores i crítiques de la realitat que les envolta, transformadores de la seva societat i, en definiti ...